O oglaševanju na Facebooku sem že pisal in takrat smo ugotavljali kako oglaševati in predvsem to, da se oglaševanje na Facebooku splača predvsem zaradi tega, ker lahko oglase prikažete samo točno določenim skupinam, ki jih izberete. Tega vam tako natančno ne ponuja nobena druga vrsta oglaševanja, zato je Facebook oglaševanje tako zanimivo.

Danes si bomo pogledali malo statistike, kdo so uporabniki Facebooka. Statistiko sem pobral ravno iz orodja za oglaševanje na Facebook-u, kar pomeni, da lahko vi oglašujete točno tem skupinam. Podatki veljajo za dan 4.9.2009, naj dodam še to, da boste opazili, da se nekatere številke ne seštejejo v skupno število uporabnikov, kar samo pomeni, da nekateri uporabniki niso vpisali podatka po katerem iščete.

V Sloveniji je skupno 391.680 uporabnikov Facebooka, od tega 191.480 moških in 185.620 žensk. Če jih razdelimo po starostnih skupinah, imamo 88.06 uporabnikov v starostni skupini od 13-18 let, 217.520 uporabnikov v skupini 18 – 30 let in 100.520 uporabnikov v skupini 30 – 50 let. Najmanjša je seveda skupina ljudi starih 50-64 let, kjer pa še vedno najdemo 10.020 uporabnikov.

Uporabnike lahko razdelimo tudi po izobrazbi. Tako imamo 8.260 uporabnikov z dokončano fakulteto, 820 uporabnikov je še vedno študentov (to je skupina kjer očitno večina ljudi ni vnesla podatka), 23.380 srednješolk in srednješolcev.

Uporabnike lahko ločimo tudi po zakonskem stanu. Samskih je 65.220 uporabnikov, v razmerju je 75.760 uporabnikov in uporabnic, zaročenih 5.740 in poročenih 29.280. Tako lahko svoje produkte, ki jih bodo uporabniki potrebovali na poroki oglašujete samo tistim, ki so zaročeni, kar pomeni da bodo kmalu potrebovali vaše produkte ali storitve.

Zelo zanimiva je tudi analiza razumevanja tujih jezikov, ki jo lahko uporabimo za oglaševanje npr. turističnih potovanj ali učenja tujih jezikov. Tako imamo 1.360 uporabnikov ki govorijo Nemško, 75.920 tistih ki govorijo Angleško, 820 uporabnikov govori Francosko, 1.920 Italijansko in 2.880 Hrvaško.

Ena izmed Novosti Facebook oglaševanja so skupine, tako lahko oglašujete samo uporabnikom, ki so člani neke skupine, ali pa iz oglaševanja izločite uporabnike, ki so člani neke skupine.  Glede na to, da v Sloveniji še ne deluje geo-lociranje, je to lahko precej uporabno za oglaševanje tistim, ki živijo v nekem mestu, saj so na Facebooku zelo aktivne in velike skupine, ki promovirajo mikro-lokal-patriotizem, kot je npr. Maribor moje mesto z več kot 6.000 uporabniki ali pa skupina ljudi, ki radi rolajo.

Oglejte si statistike, razmislite komu bi najbolje lahko prodali svoje izdelke ali storitve in oglašujte. To pa seveda za vas lahko naredimo tudi mi.

Rate this post

Comments (1)

  1. Izgleda, da je ljudi že dovolj za oglaševanje…

Comments are closed.