Ker zadnje čase opažamo, da veliko lastnikov spletnih strani še vedno nima urejenih osnov, ki vplivajo na dobro pozicijo na iskalnikih, smo pripravili 5 najnujnejših stvari, ki jih mora vsak lastnik upoštevati.

Z razvojem interneta imajo spletne strani pomembno vlogo, saj lahko predstavljajo prvi stik med podjetjem in morebitno stranko. Po izdelavi spletne strani pride na vrsto optimizacija oz. SEO (kratica iz angleškega izraza Search Engine Optimization). Preprosto povedano: cilj optimizacije je uvrstiti stran čim višje v zadetkih iskanja v nekem iskalniku. Če naše spletne strani ni na prvi strani, izgubljamo od 80 do 90 % potencialnih strank.

Preden se lotimo optimizacije, pa moramo izbrati primerne ključne besede za vsako spletno stran znotraj spletnega mesta. Ključna beseda (angl. keyword) je beseda oz. besedna zveza, preko katere obiskovalci najdejo našo spletno stran. Primer: Če se podjetje ukvarja z izdelavo in optimizacijo spletnih strani, potem so primerne ključne besede: “izdelava spletnih strani”, “optimizacija spletnih strani”, “cenik izdelave spletnih strani” ipd. Pri izbiri ključnih besed si lahko pomagamo z orodjem KeywordPlanner:

keyword planner
Na primeru lahko vidimo, katere besede se pogosto iščejo. Poleg tega nam KeywordPlanner ponuja še ključne besede, ki bi nas morda zanimale, vendar nanje nismo pomislili.

Pri izbiri ključnih besed je pomembno, da upoštevamo sledeče:

 • Biti moramo čim bolj natančni, torej, če smo usmerjeni v točno določeno področje, se moramo izogibati uporabi splošnih besed. Primer: Če imamo hotel na Bledu, potem je ključna beseda “Bled” preveč splošna, saj iz nje ni razvidno, ali nas zanimajo hoteli v okolici Bleda, morda delo na Bledu, opis Bleda, znamenitosti na Bledu ipd. Namesto tega izberemo ključno besedo “Hotel Bled”. Ključna beseda “Bled” bi bila primerna v primeru, če smo občina ali krajevna skupnost Bled.
 • Zelo pomemben je tudi način zapisa števnikov, saj te lahko pišemo z besedo ali s številko. Izbira ima velik vpliv na to, kje med zadetki se bo pojavila naša stran. Primer: Ni vseeno, ali je ključna beseda “Triglav in 1 day” ali “Triglav in one day”. Čeprav obe besedni zvezi pomenita isto, se število njunih iskanj razlikuje.

 
Kako delimo optimizacijo spletnih strani
Optimizacijo spletnih strani delimo na on-site (tehnični in vsebinski vidik na spletni strani) in off-site (povezave na spletno stran). Oba dela sta zelo pomembna; urejen on-site je brez pomena, če off-site ni urejen. Področje optimizacije je široko, zato je v nadaljevanju podrobnejše opisanih le nekaj najpomembnejših stvari.

On-site SEO

Naslovi

Naslov strani (title) je poleg meta opisa in URL-ja prav tako pomemben element strani. Še preden spletno stran odpremo, ga lahko vidimo v spletnem iskalniku. Ko pa se nahajamo na spletni strani, je naslov prikazan v zavihku ali naslovni vrstici spletnega brskalnika. Prav tako je tudi pri naslovu pomembna dolžina, ki pa ne sme biti več kot 60 znakov za iskalnik Google. Poleg ključne besede pa v naslovu uporabimo še ime blagovne znamke (brand). Primer naslova:
naslov

H1

H1 tag se uporablja za razdeljevanje spletne strani na posamezne nivoje. Številka “1” pomeni, da je to najvišji in najpomembnejši nivo. Nekoliko manj pomemben, a za optimizacijo tudi pomemben je H2 tag. Obstaja še več nivojev – najmanj pomemben je H6. Za nas je pomemben predvsem H1 tag, ki ima tudi najvišji vpliv na optimizacijo. Ta tag ne sme manjkati in se mora na vsaki podstrani pojaviti samo enkrat. V njem pa mora biti naslov podstrani s ključno besedo.

Velika napaka izdelovalcev spletnih strani je, da v H1 tag-e vstavljajo vse kar se jim zdi pomembno. V tem primeru pride do ponavljanja H1 taga, ključna beseda pa se ne pojavi v nobenem. Prav tako pogosta napaka je, da namesto teksta v H1 tagu najdemo sliko – ponavadi logotip podjetja.

Kako pravilno definirati H1 tag:

h1_tag

URL-ji

Ko imamo izbrane za nas pomembne ključne besede, je čas, da definiramo strukturo spletne strani in URL-je do posameznih podstrani. URL-ji morajo biti uporabniku prijazni (temu pravimo tudi user-friendly URL-ji), kar pomeni, da morajo vsebovati ključno besedo, saj tako že iz URL-ja vidimo, o čem bo tekla beseda na podstrani. Uporabniku prijazen URL ima tudi pri spletnih iskalnikih višjo prioriteto.

Poglejmo si nekaj primerov:

 • Potrebovali bomo postran, na kateri bomo predstavili ponudbo za izdelavo spletne strani. URL do podstrani je na primer:
  /izdelava-spletnih-strani
 • Za predstavitev grafičnega oblikovanja lahko uporabimo novo podstran. URL do podstrani je na primer:
  /graficno-oblikovanje
 • Zanimiv podatek je tudi cena izdelave oz. oblikovanja, zato potrebujemo še eno podstran. URL do podstrani je na primer:
  /cenik-spletnih-strani

 

Meta opisi

Meta opis (angl. meta description) je pomemben del podstrani, saj ga obiskovalec vidi v spletnem iskalniku še preden odpre spletno stran. Njegov namen je uporabnika prepričati h kliku (od tega je odvisno ali bo obiskovalec odprl spletno stran ali iskal naprej), zato mora biti spisan marketinško, torej dovolj prepričljivo in podati dovolj informacij. Hkrati pa mora biti prave dolžine in vsebovati ključno besedo. Po zadnjih raziskavah je za iskalnik Google priporočljiva dolžina okoli 300 znakov (vključno s presledki, ločili in posebnimi znaki). Meta opis definiramo na spletni strani znotraj glave HTML-ja, posebne znake in ločila pa pišemo na enak način kot v preostalem delu HTML dokumenta. Primer meta opisa:
metaopis

Gostota (density)

Zelo pomembna, če ne najpomembnejša, je tudi vsebina podstrani. Tu nas zanima predvsem gostota ključne besede glede na celotno besedilo na podstrani (kolikokrat se ključna beseda pojavi). Za optimizacijo idealna gostota znaša med 2% in 3%. Poleg osnovne ključne besede, pa je dobro, da se v besedilu pojavljajo še pomožne ključne besede. To so besede, ki imajo nekoliko manj iskanj, a so za nas vseeno pomembne – na primer uporaba sopomenk.

Pri preverjanju gostote si lahko pomagamo s kakšnim orodjem za merjenje, na primer “SEOquake analytics”:

density

Pri doseganju ustrezne gostote ključne besede moramo paziti na sam izgled spletne strani, saj preveč vsebine lahko pokvari uporabniško izkušnjo. Eden od načinov, da se temu izognemo je uporaba bloka “less-more” (pokaži več-manj).


Z upoštevanjem teh petih točk lahko spletna stran zasede boljše pozicije v spletnem iskalniku. Za zaključek pa bi naštel še nekaj stvari, na katere tudi ne smemo pozabiti:

 • Preusmeritve za strani s statusom 404: če stran ne obstaja, naredimo preusmeritev na čim bolj primerno stran (do ciljne strani naj bo čim manj preusmeritev!),
 • Uporaba zemljevida spletne strani (sitemap.xml): to je datoteka z vsemi povezavami znotraj spletne strani. Internetnim iskalnikom nudi boljši pregled nad strukturo spletne strani.
 • Navodila za iskalnike in njihove robote (robots.txt): ta tekstovna datoteka vsebuje navodila, katere podstrani in mape naj iskalniki indeksirajo in katerih ne.
 • Uporaba obogatenih elementov oz. t.i. RichSnippets-ov: nekatere elemente lahko prikažemo v Googlu (na primer: ocena – zvezdice). Takšna stran ima več možnosti za obisk, kar na dolgi rok izboljša pozicije.
 • Googlova ocena spletne strani – PageSpeed Insights: hitrost spletne strani naj bo čim boljša, tako za mobilne naprave, kot tudi za računalnike.
 • Slike naj imajo definirane naslove (alt tag-e): kadar slike ni možno prikazati, se bo namesto nje prikazal nadomestni naslov.
 • Linki za predhodno in naslednjo stran (pagination): to so posebni linki, ki jih navedemo v glavi HTML dokumenta. Z njimi iskalnikom povemo, kako so posamezne strani povezane med seboj.

4.8/5 - (19 votes)