puščica iz puzlov

Atribucijsko modeliranje ali dodeljevanje v GA4

Atribucijsko modeliranje oz. dodeljevanje se v marketingu nanaša na postopek dodeljevanja zaslug ali vrednosti različnim točkam ali korakom na uporabnikovi poti, ki vodijo do želenega rezultata, kot je konverzija, prodaja ali pa nek drug poljuben cilj. Drugače povedano: gre za način razumevanja, kateri marketinški kanali, kampanje ali interakcije so najbolj prispevali k določenemu rezultatu. Pot

Optimizacija stopnje konverzije in funkcionalno (pre)oblikovanje strani

Optimizacija stopnje konverzije in funkcionalno (pre)oblikovanje strani

Stopnja konverzije je ena izmed najpomembnejših metrik za katerikoli posel. Iz tega razloga je optimizacija stopnje konverzije še toliko bolj pomembna. Funkcionalno oblikovanje strani pa se osredotoča predvsem na doseganje ciljev, za katere je bila stran narejena – zato je za odlično stopnjo konverzij nujno potrebna čim bolj funkcionalna oblika spletne strani.Kaj točno je stopnja

Google Business Profile in Local Pack v 2023

Google Business Profile in Local Pack v 2023

Google My Business (GMB) oz. Google Business Profile (GBP) je eden izmed ključnih elementov, katerega se mora posluževati vsako podjetje – še posebej lokalna podjetja. Dejstvo je, da ima že nekaj časa precejšen vpliv na lokalna prikazovanja in uvrščanja, poleg tega pa ta vpliv iz leta v leto še bolj raste. Glede na to, da