CPA, cost per action ali strošek na akcijo opisuje način plačevanja in merjenja učinkovitosti kampanj na spletu. Akcija lahko pomeni različna dejanja uporabnika, naj bo to nakup, prijava na e-mail novice ali drugo akcijo, ki jo izvede uporabnik na spletni strani.

Na takšen način delujejo predvsem affiliate sistemi, ki izplačajo odstotek od prodaje posameznega artikal ne tistemu, čigar obiskovalec je kliknil na oglas, ampak je po kliku na oglas tudi nekaj kupil. Gre za izredno efektiven način oglaševanja, ki je stroškovno učinkovit za oglaševalca, saj zanj strošek za oglaševanje nastane samo takrat, ko je nekdo resnično nekaj kupil, torej je strošek oglaševanja že povrnjen. Na drugi strani takšen način ne upošteva dodane vrednosti, kadar uporabnik na spletni strani ne kupi, ampak si samo pogleda spletno stran, torej se izvaja branding na kupcu.