CTR, Click-through rate ali odstotek klikov predstavlja število ljudi, ki je kliknil na npr. oglas, glede na število ljudi, ki so videli ta oglas. Uporablja se tako v oglaševanju, kot tudi v e-mail marketingu. Izračunamo ga tako, da število klikov na oglas delimo s številom prikazov oglasa in vse skupaj pomnožimo s 100.

Primer: Naš oglas je videlo 500 ljudi, od tega jih je 12 kliknilo na oglas. 12 deljeno s 500 pomnožimo s 100 in dobimo 2,4%, kar predstavlja naš CTR.