Meta oznake so dodatne oznake spletne strani, ki se v večini nahajajo na vsaki podstrani vaše spletne strani. Gre za vsebine, ki podajajo dodatne informacije o spletni strani, vendar se ne prikažejo kot vsebina spletne strani, ampak imajo vsaka svoj namen. Za namen optimizacije spletne strani jih uporabljamo le nekaj, ki so v večini predstavljene v ločenih člankih tega slovarja, nekaj pa jih bomo predstavili kar tukaj, saj ne potrebujejo daljše predstavitve. Vse meta oznake ležijo v glavi spletne strani, med oznakama <head> in </head>.

Preberite o meta naslovu, meta opisu in meta ključnih besedah spletne strani.

Z meta oznakami povemo brskalnikom in iskalnikom v kakšnem črkovnem naboru je naša spletna stran:<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>.

Med druge meta oznake, ki so v preteklosti bile pomembne, pa jih danes praktično več ni potrebno uporabljati (čeprav jih marsikatera spletna stran še uporablja, s tem pa le povečuje velikost spletne strani in s tem podaljšuje čas nalaganja spletne strani, torej le sama sebi škodi) so:

Oznaka kdaj naj robotki iskalnikov ponovno obiščejo spletno stran:
<meta name=”revisit-after” content=”30 days”>.

Vedno bolj pomembne pa postajajo schema oznake in t.i. rich data snippets, ki so skorajda meta oznake, vendar omogočajo da iskalnikom podate še veliko več informacij, iskalniki pa potem te uporabijo da vašo spletno stran posebej izpostavijo v iskalnih rezultatih.