Kaj je zemljevid spletnega mesta?

Zemljevid spletne strani (sitemap) je seznam povezav, ki jih spletno mesto vsebuje. Glede na namen in strukturo ločimo naslednji vrsti zemljevidov:

  • HTML zemljevid je namenjen obiskovalcem spletnega mesta. Na podlagi strukture povezav si lažje predstavljajo, kje na spletni strani se nahajajo. Zaradi preglednosti tudi lažje najdejo iskano informacijo in hitro pridejo na določeno podstran.
  • XML zemljevid je namenjen Googlu in drugim spletnim iskalnikom. Na podlagi seznama povezav pajki spletnega iskalnika točno vejo, kako je spletno mesto »zgrajeno« ter katere podstrani morajo slediti in indeksirati.

Z vidika optimizacije spletnih strani nas zanima predvsem XML sitemap, zato si ga bomo v naslednjih odstavkih ogledali podrobneje.

Kaj je XML sitemap?

Poleg seznama vseh povezav XML zemljevid vsebuje tudi druge podatke, ki spletnim iskalnikom povejo:

  • Prioritetno oz. pomembnost podstrani: V ta namen vsako povezavo označimo z vrednostjo med 1 in 0. Začetna stran ima največjo težo, zato jo označimo z »1.0«. Stran z artikli oz. strani, ki jih optimiziramo lahko označimo z »0.8«. Nekoliko manj pomembnim stranem lahko dodemo na primer vrednost »0.6«. Podporne strani (kontakt, o nas ipd.) pa lahko oštevilčimo z »0.2«.
  • Datum zadnje spremembe vsebine podstrani: V ustreznem formatu navedemo, kdaj se je vsebina na določenem URL-ju spremenila.
  • Pogostost spreminjanja vsebine: Kategorije in njihovi artikli se lahko shraminjajo tedensko ali celo dnevno. Predstavitvene strani (o podjetju, kontakt) pa se ponavadi redko spreminjajo, lahko govorimo o mesečnem ali letnem intervalu.

Vsi našteti podatki morajo biti zapisani v XML formatu, sicer jih spletni iskalnik ne bo razumel.

Zemljevid spletnega mesta iskalnikom zagotavlja tudi povezave, ki jih običajni iskalni postopek ne odkrije. Priporočljivo je, da ima takšen zemljevid vsako spletno mesto, ki ima zelo veliko povezav oz. dinamično vsebino ali če vsebine niso dobro povezane med seboj ali če gre za popolnoma novo spletno mesto, na katerega kaže zelo malo povezav.

Vrste XML zemljevidov

Zadostuje že navaden spletni zemljevid (sitemap.xml), ki ga objavimo v root spletne strani. Pri bolj obsežnih spletnih mestih pa imamo lahko objavljene različne vrste zemljevidov, pri čemer se določena vrsta zemljevida po potrebi lahko večkrat ponovi. Poznamo še naslednje zemljevide:

  • zemljevid slik na spletnem mestu (image-sitemap.xml)
  • zemljevid video posnetkov na spletnem mestu(video-sitemap.xml)
  • zemljevid novic na spletnem mestu (news-sitemap.xml)
  • zemljevid spletnega mesta za mobilne naprave (mobile-sitemap.xml)

V primeru, ko imamo na spletnem mestu objavljenih več različnih zemljevidov, potrebujemo še t.i. »sitemap indeks« datoteko oz. zemljevid zemljevidov. V tej datoteki navedemo povezave do posameznih zemljevidov in datum zadnje spremembe.

Več ločenih zemljevidov moramo uporabiti tudi v primeru, ko je število vseh URL-jev spletnega mesta večje od 50.000. Protokol namreč določa, da dolžina zemljevida ne sme biti daljša od omenjene.

Kako zgradimo in objavimo zemljevide?

V kolikor je spletno mesto izdelano s CMS-jem, se spletni zemljevid bolj ali manj sam posodablja. Včasih je potrebno le namestititi kakšen vtičnik (na primer Yoast SEO v WordPressu) in ga ustrezno nastaviti. Če te možnosti nimamo, je potrebno zemljevid izdelati ročno. To ne pomeni, da moramo vse URL-je vnašati ročno, ampak lahko uporabimo kakšnen generator na spletu, kot je na primer xml-sitemaps.com .

Storitev XML-Sitemap.com od nas zahteva, da vnesemo URL spletnega mesta, pajki pa bodo spletno mesto pregledali in zgradili zemljevid, ki ga potem lahko shranimo na svoj računalnik. Ustvarjeno datoteko je potrebno le še prenesti v »root« spletnega mesta. To pomeni, da se mora zemljevid nahajati na naslovu https://www.domena.si/sitemap.xml.

Ko je zemljevid objavljen na spletnem mestu, ga je potrebno še posredovati Googlu. To naredimo z orodjem Google Search Console. V meniju izberemo možnost »Zemljevidi spletnih mest« (Sitemaps) in vnesemo URL, na katerem se nahaja naš zemljevid.