Affiliate marketing je način sodelovanja oglaševalca in medija, pri katerem medij oglašuje produkte ali storitve oglaševalca, in na spletno stran oglaševalca pripelje uporabnike, vendar to še ne pomeni, da je oglaševalec plačan, saj je plačan šele takrat, kadar obiskovalec na oglaševalčevi spletni strani izvede željeno akcijo (ponavadi nakup).

Affiliate sistemi v večini delujejo preko piškotkov, oglaševalčeva spletna stran obiskovalcu pri prvem obisku pošlje piškotek z omejenim trajanjem, tako da če obiskovalec ne opravi nakupa v tistem trenutku, ampak se na spletno stran vrne v času trajanja piškotka, se nakup še vedno pripiše mediju, ki je pripelja obiskovalca na spletno stran.

Clickbank in amazon.com sta dva sistema, ki omogočata, da na svojo spletno stran namestite oglaševalske kode za najrazličnejše produkte in storitve, ter tako preko enega sistema najdete ponudbe za različne ciljne skupine.

Takšen način oglaševanja in prodaje (glej tudi CPA) je lahko izredno učinkovit, če so izbrani primerni produkti ali storitve za posamezno ciljno skupino, izredno pomemben pa je tudi odnos oglaševalec – medij, saj mora biti tudi oglaševalčeva spletna stran, torej spletna stran na kateri se lahko izvede prodaja pripravljena tako, da pritegne čim več obiskovalcev k nakupu.