Če se ukvarjate z optimizacijo spletnih strani ali ste kakorkoli povezani s tem področjem, ste v zadnjem času verjetno zasledili kratico »BERT«. O njej se bo v prihodnjih tednih in mesecih še govorilo. Naj vam razložim, za kaj točno gre in kako bo to vplivalo na uvrstitev vaše spletne strani na iskalniku Google. Ostanite z mano. 😉 Vsebina ima pri optimizaciji spletnih strani zelo pomembno vlogo. Žal pa je kvalitetno vsebino včasih težko sestaviti in tudi lastniki spletišč velikokrat ne vedo, kakšna bi ta morala biti. Posledično se na spletu pojavljajo spletne strani z neustrezno vsebino, ki kljub temu zasedajo dobre pozicije. Toda to se bo kmalu spremenilo. Google je namreč nedolgo nazaj napovedal izid BERT-a. Ta bo pripomogel k boljšemu razumevanje vsebine, zato bodo spletne strani s kvalitetno vsebino nagrajene, strani z nekvalitetno vsebino pa kaznovane s padcem pozicij. Verjetno se zdaj sprašujete o kvaliteti vašega spletišča? Rešitev za vas že imam. Zaupam vam jo nekoliko kasneje 😉

Več kot 90 % uporabnikov pregleda samo prvo stran Googla. Izguba prvih 10 pozicij zaradi nekvalitetne vsebine pomeni manj organskega obiska in s tem tudi slabši zaslužek pri spletni prodaji.

Kdo ali kaj je BERT?

Leta 2015 smo dobili algoritem RankBrain, ki je kot prvi uporabljal umetno inteligeno. Podoben algoritem nam je Google dal zdaj. Imenuje se BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Posodobitev ni nadomestila obstoječega algoritma, ampak gre le za dodatek, saj oba algoritma delujeta hkrati. Kako že pravijo – »Več glav več ve.« 😀 Posodobitve je bil najprej deležen angleški jezik, postopoma pa bodo tudi vsi ostali, v katerih Google ponuja iskanje.   Če napišem še na kratko: BERT torej ni stric na spodnji sliki, ampak Googlov novi iskalni algoritem. 😉

Novi algoritem prinaša spremembe, ki se kažejo v boljšem razumevanju jezika, predvsem v dolgih in kompleksnih iskalnih izrazih. S pomočjo umetne inteligence se lahko bolj poglobi v vpisan iskalni izraz in uporabniku ponudi natančnejše rezultate glede na tematiko iskanja. Pomembno vlogo bodo imeli vezniki in predlogi, katerih konkekst do sedaj ni bil razumljiv in zato niso imeli posebnega učinka na iskanje. V »pogovornih« iskanjih je takšnih izrazov ogromno, zato bodo uporabniki odslej lahko iskali v bolj naravni obliki. Gre torej za res pomembno posodobitev, ki nam bo olajšala iskanje 😉  

Pri Googlu ocenjujejo, da bo vplivala na 10 % iskanj in spremenila obstoječe pozicije spletnih strani. Zagotovo bodo padec pozicij imela spletna mesta, ki trenutno zasedajo pozicije, na katere ne sodijo.

BERT in naravna obdelava jezika

Naravna obdelava jezika je veja umetne inteligence, ki proučuje jezikoslovje z namenom, da računalnikom čim bolj približamo razumevanje naravne komunikacije. Če pogledamo samo angleški jezik, ima skoraj vsaka druga beseda več pomenov. Da bi se dvoumnosti izognili, pri določanju pravega pomena besede upoštevamo tudi kontekst. Ravno zato velik napredek na tem področju predstavlja algoritem BERT. Njegova prednost je v samostojnem učenju konteksta besed glede na okoliščine (lokacija, govorjeni jezik itd.) in celotni stavek, ne le na sosednji besedi. Takšnim vrstam algoritmov pravimo »deep learning« algoritmi. Nekatere besede se ljudem zdijo očitne, iskalniki pa njihovega pomena ne razumejo najboljše. Kar na primerih si poglejmo, kaj bo spremenil BERT:

  • Primer 1: Brazil travelers to USA need a visa. (Brazilski državljani, ki potujejo v ZDA, potrebujejo vizo.)

Brez algoritma BERT je Google dal težo besedam “brazilski”, “ZDA” in “viza”. Stavek je bil zato razumljen dvosmerno, zato so se prikazali rezultati, ki vključujejo pridobivanje vize tako Brazilcev kot tudi Američanov. Nov algoritem bo prepoznal tudi besedo “to” in s tem točno vedel, kaj nas zanima.

  • Primer 2: Parking on a hill with no curb. (Parkiranje na hribu brez robnika.)

    Brez algoritma BERT je Google dal težo besedam »parkiranje«, »hrib« in »robnik« in zato so se prikazali rezultati, ki vključujejo tudi parkiranje na hribu z robnikom. Nov algoritem bo prepoznal tudi besedo »no« in prikazal le rezultate, ki vključujejo zanikanje.

Kako bo BERT vplival name?

Odgovor je preprost: Lahko bo vaša spletna stran nagrajena z boljšimi pozicijami, lahko pa kaznovana s padcem. Vse je odvisno od kvalitete vsebine. Izboljšave so nujne pri spletnih mestih s površno sestavljeno vsebino. Le-ta mora biti spisana na čim bolj naraven način, zato imejmo v mislih, da pišemo za uporabnika. Rešitev je torej kvalitetno spisana vsebina. 😀  

  Pošlji povpraševanje zdaj